MRS. Health Care
โทร 095-654-2939, 02-9051155
  • th
  • en
  • การรับรอง
  • การรับรอง

การรับรอง


การรับรอง

ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
สมฤทัย
ปีที่เข้าร่วม:
29 สิงหาคม 2555
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
MRS. Health Care
สถานที่ตั้งบริษัท:
397 ถนนลาดปลาเค้า จระเข้ ลาดพร้าว 10230
ประเทศ/เขต:
ไทย, กรุงเทพมหานคร
ปีที่ก่อตั้ง:
30 พฤศจิกายน 2556
ผู้แทนทางกฎหมาย:
ผู้จัดการ