Mrs.Heath Care
โทร 095-654-2939, 02-905-1155
  • th
  • en
  • ชุดช่วยหายใจแบบมือบีบ
  • ชุดช่วยหายใจแบบมือบีบ

ชุดช่วยหายใจแบบมือบีบ


ชุดช่วยหายใจแบบมือบีบ

ท่อลมออกซิเจน

ท่อลมออกซิเจน

สอบถาม
ชุดให้ออกซิเจนทางคอ

ชุดให้ออกซิเจนทางคอ

สอบถาม
หน้ากากให้ออกซิเจนพร้อมสาย

หน้ากากให้ออกซิเจนพร้อมสาย

สอบถาม
หน้ากากให้ออกซิเจนทางคอพร้อมสาย

หน้ากากให้ออกซิเจนทางคอพร้อมสาย

สอบถาม