Mrs.HeathCare
โทร 095-654-2939, 02-905-1155
  • th
  • en
  • อุปกรณ์ผู้ป่วย
  • อุปกรณ์ผู้ป่วย
  • อุปกรณ์ผู้ป่วย
  • อุปกรณ์ผู้ป่วย

อุปกรณ์ผู้ป่วย


อุปกรณ์ผู้ป่วย

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
เครื่องยกตัวคนไข้แบบไฟฟ้า VASSILLI รุ่น 10.77N200

รับน้ำหนักได้สูงสุด 200 กิโลกรัม

สอบถาม
เครื่องวัดความดันปรอทแบบตั้งพื้น

เครื่องวัดความดันปรอทแบบตั้งพื้น MT01032005 ASTON

สอบถาม
ท่อลมออกซิเจน

ท่อลมออกซิเจน

สอบถาม
ชุดให้ออกซิเจนทางคอ

ชุดให้ออกซิเจนทางคอ

สอบถาม
หน้ากากให้ออกซิเจนพร้อมสาย

หน้ากากให้ออกซิเจนพร้อมสาย

สอบถาม
หน้ากากให้ออกซิเจนทางคอพร้อมสาย

หน้ากากให้ออกซิเจนทางคอพร้อมสาย

สอบถาม