Mrs.HeathCare
โทร 095-654-2939, 02-905-1155
  • th
  • en
  • เครื่องยกตัวคนไข้
  • เครื่องยกตัวคนไข้
  • เครื่องยกตัวคนไข้
  • เครื่องยกตัวคนไข้

เครื่องยกตัวคนไข้


เครื่องยกตัวคนไข้

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
เครื่องยกตัวคนไข้แบบไฟฟ้า VASSILLI รุ่น 10.77N200

รับน้ำหนักได้สูงสุด 200 กิโลกรัม

สอบถาม